Privacy Statement

Serviceprovider en verantwoordelijkheid voor gegevens

Wij vinden we het belangrijk dat er verantwoord met persoonsgegevens wordt omgegaan. We verwerken persoonsgegevens alleen zoals is toegestaan binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacy verklaring leggen wij je graag uit hoe wij dat doen.

Supereters is een initiatief van Dio Agency, gevestigd aan Stationsplein 45 in Rotterdam, Dio is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:
Dio Agency
Stationsplein 45 d2.118
3013 AK Rotterdam, Nederland
010 307 2462
E-mail: info@supereters.nl

Verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens

We verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen als dit wettelijk is toegestaan of aangewezen, of als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens voor de applicatie

a. Automatisch verzamelen en opslaan van gegevens

Om technische redenen worden bepaalde gegevens altijd vanaf uw computer aan ons doorgegeven, aangezien de communicatie via internet plaatsvindt. Dit omvat de datum en tijd waarop u onze app hebt bezocht, uw apparaattype, het besturingssysteem en de hoeveelheid verzonden gegevens.

Deze informatie wordt alleen opgeslagen om te gebruiken in het geval van een fout. Al uw gegevens worden anoniem en beveiligd opgeslagen. Dio bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 10 jaar voor alle gegevens die wij tijdens het onderzoek verzamelen. Deze informatie is meestal geen persoonsgegevens. Bovendien geeft uw computer ook uw IP-adres aan ons door, wat in individuele gevallen persoonlijk gerelateerd kan zijn. De bovengenoemde gegevens worden alleen gebruikt voor interne systeemgerelateerde doeleinden.

b. Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens bij registratie voor en gebruik van de app

In het kader van de registratie is het noodzakelijk dat u verschillende persoonsgegevens verstrekt, die wij zullen bewaren en gebruiken. Daarbij vereisen we alleen dat u dergelijke informatie verstrekt om te kunnen profiteren van uw app.

Tijdens het registratieproces verzamelen en gebruiken we uw e-mailadres of een vergelijkbaar registratie-ID en vragen we u mogelijk om een ​​wachtwoord te kiezen en aan te maken. Daarnaast kunt u ons ook uw naam en bedrijfshandeling geven. Mogelijk bieden we in de toekomst meer registratiealternatieven aan, die om andere, duidelijk gelabelde informatie vragen (zoals het gebruik van uw mobiele nummer in plaats van uw e-mailadres). We gebruiken de bovengenoemde gegevens om u te verifiëren als de legitieme gebruiker van uw app.

Verder slaan wij (automatisch) bepaalde activiteiten op tijdens uw gebruik van de app. Dit omvat de gebruikers-ID, uw aanmeldingsdatum en -tijd, uw browsertype, de browserinstellingen en het besturingssysteem. Tenzij u ons toestemming geeft om door te gaan met het opslaan en gebruiken van uw gegevens, verwijderen we de bovengenoemde informatie zodra u uw gebruikersaccount verwijdert of deactiveert.

c. Mogelijkheid tot inspectie

Onze werknemers die de juiste privileges behouden en degenen die namens de externe IT-providers van Dio Agency werken, kunnen de bovengenoemde persoonsgegevens bekijken. Houd er rekening mee dat op basis van de huidige stand van de technologie de absolute veiligheid van gegevensoverdracht op internet niet kan worden gegarandeerd. De gebruiker is verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens die ze via internet overdragen.

Extra verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en doorgeven aan derden

In sommige gevallen kunnen we persoonlijke gegevens overdragen aan een derde partij. Dit gebeurt echter alleen als dit wettelijk verplicht of toegestaan is, of als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Gegevensverwerking buiten de Europese Unie ("EU") en de Europese Economische Ruimte ("EER")

Wij verwerken uw gegevens bij een Nederlands of Europees datacenter. We hebben passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de gekozen dienstverleners / datacenters voldoen aan de gegevensbeschermingswetten en dus de beveiliging van uw persoonlijke gegevens garanderen.

Uw recht op informatie, correctie, verwijdering en openbaarmaking van uw gegevens

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen heeft u het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen en te blokkeren. Bovendien hebt u het recht om op elk moment de volgende informatie van ons te verkrijgen: (indien van toepassing) welke van uw persoonlijke gegevens we opslaan, wat ons doel is om deze gegevens op te slaan, en om de herkomst en ontvanger of categorie van ontvanger op te vragen van deze gegevens.

Dergelijke vragen kunnen worden gericht aan de volgende contactgegevens:

Dio Agency
Stationsplein 45 d2.118
3013 AK Rotterdam, Nederland
010 307 2462
E-mail: info@supereters.nl